Project GUAIT
Archive Projects

Project GUAIT (Guia den Atministrashon i Impuesto Temporal)

In 2012 is de SBAB gestart met het project GUAIT (Guia den Atministrashon i Impuesto Temporal). Voornaamste doel van dit project is het voorkomen dat bedrijven failliet gaan doordat ze niet aan hun fiscale verplichtingen kunnen voldoen. Startende ondernemers worden begeleid op het gebied van het houden van een deugdelijke financiële administratie. Dit project is tevens bestemd voor de ondernemers die zich in een minder goede financiële positie bevinden te helpen met hun administratie en fiscale zaken.

INHOUD PROJECT GUAIT

Om de belastingopbrengsten in positieve zin te beïnvloeden is de SBAB in het vierde kwartaal van 2010 gestart met het project “Startende Ondernemers”, kortweg het Startersproject genoemd. Hierbij is de SBAB ondernemers met geen of weinig ervaring als ondernemer gaan ondersteunen bij het opzetten van hun bedrijf.

Dit project betreft nu naast het begeleiden van startende ondernemers ook het begeleiden van ondernemers die voldoen aan de volgende criteria:

  • Op verzoek van binnen Curaçao gevestigde publiekrechtelijke instellingen en instanties onderzoeken instellen op het gebied van alle belastingen, heffingen en fiscale zaken;
  • Op verzoek van het Openbaar Ministerie of bij constatering van belastingfraude opsporingsonderzoeken verrichten, indien de SBAB wettelijk bevoegd is dit onderzoek uit te voeren;
  • Het verrichten van onderzoeken op het gebied van financiële zaken in opdracht van de in lid 1 genoemde instellingen en instanties.

Tijdens het uitvoeren van controlewerkzaamheden en werkzaamheden met betrekking tot het Startersproject is gebleken dat ook bij bestaande ondernemingen een grote behoefte bestaat aan hulp in het kader van financiële en belastingaangelegenheden. Deze ondernemers zijn meestal niet in staat om een administrateur/accountant of adviseur te benaderen in verband met onder andere opgelopen achterstanden in lopende betalingsverplichtingen of hoge belastingschulden.

Om deze reden gaat de SBAB verder door uitbreiding van het Startersproject in een project getiteld
GUAIT.

 

Doel van het project

Doel van het project content

Bedrijven die in aanmerking kunnen komen voor GUAIT

Bedrijven die in aanmerking kunnen komen voor GUAIT content

Wijze van dienstverlening

Wijze van dienstverlening content

Voorwaarden dienstverlening

Voorwaarden dienstverlening content

SBAB NIEUWS

SBAB overhandigt jaarverslag aan Minister

Op 29 juni 2023 juli heeft De Stichting Belastingaccountantsbureau haar jaarverslag over...
meer info

De SBAB gaat weer van start met haar gameshow!

Op zaterdag 17 juni 2023 gaat de Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB) weer van...
meer info