Organisatiesamenstelling

De SBAB wordt geleid door de heer Sherwin Casper RA, die als directeur verantwoording is verschuldigd aan het bestuur van de SBAB. De organisatie bestaat uit verschillende teams, die door teammanagers worden geleid. Er zijn circa 100 vaste werknemers en een wisselend aantal tijdelijke krachten in dienst bij de SBAB.

De SBAB is onderverdeeld in de volgende teams/afdelingen: Algemene controleteams

De algemene controleteams voeren boekenonderzoeken uit op alle belastingen en heffingen en op het gebied van fiscale zaken. Elk team wordt geleid door een teammanager. De teammanagers algemene controle ressorteren rechtstreeks onder de algemeen directeur en worden bijgestaan door technisch managers, senior- en juniorbegeleiders.

Team Inlichtingen & Opsporing (TIO) 

Het Team Inlichtingen & Opsporing (TIO) heeft tot taak het instellen van strafrechtelijke onderzoeken op het gebied van de belastingen (opsporing). Daarnaast verzamelt en bewerkt het TIO gegevens (inlichtingen) ten behoeve van de heffing, controle, opsporing en inning. Aan het hoofd van het TIO staat een teammanager. De teammanager van het TIO ressorteert rechtstreeks onder de algemeen directeur en wordt bijgestaan door een waarnemend teammanager.

Team compliance

Het Team compliance geeft ondersteuning aan de controle teams door aangiftes te verzamelen en de benodigde informatie gereed te maken voor het onderzoek.

Team Ondersteunende Diensten (OD)

Ondersteunende diensten ondersteunen het primaire proces van de SBAB en bestaan uit de afdelingen personeelszaken, administratie, financiën, automatisering, personeelsontwikkeling, planning en interne controle. 

Naast de medewerkers van deze teams werkt de SBAB ook regelmatig met tijdelijke krachten en stagiaires.

SBAB NIEUWS

SBAB overhandigt jaarverslag aan Minister

Op 29 juni 2023 juli heeft De Stichting Belastingaccountantsbureau haar jaarverslag over...
meer info

De SBAB gaat weer van start met haar gameshow!

Op zaterdag 17 juni 2023 gaat de Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB) weer van...
meer info