Opsporing

Bij het vermoeden van het opzettelijk onjuist doen van belastingaangifte(n) (fraude) kan het lopende boekenonderzoek van de controlemedewerker worden afgebroken. Ook het niet uitreiken van een kassabon, het niet verlenen van medewerking, het niet bewaren van gegevensdragers, het vervalsen van gegevensdragers, etc. kunnen leiden tot het afbreken van een boekenonderzoek. Vervolgens wordt het onderzoek mogelijk voortgezet door het Team Inlichtingen & Opsporing (TIO). Er is dan sprake van een opsporingsonderzoek.

Een belastingplichtige wordt niet gestraft, indien hij tot inkeer komt voordat blijkt dat de Inspecteur bekend is of bekend zal worden met de onjuistheid of onvolledigheid en besluit alsnog een volledige aangifte te doen of juiste en volledige inlichtingen, gegevens of aanwijzingen te verstrekken.

SBAB NIEUWS

SBAB overhandigt jaarverslag aan Minister

Op 29 juni 2023 juli heeft De Stichting Belastingaccountantsbureau haar jaarverslag over...
meer info

De SBAB gaat weer van start met haar gameshow!

Op zaterdag 17 juni 2023 gaat de Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB) weer van...
meer info