Missie, visie & doelstellingen

MISSIE

“De Stichting Belastingaccountantsbureau geeft op een professionele, efficiënte, effectieve, klantgerichte en integere wijze uitvoering aan de wetten en verordeningen bij de controles van belastingaangiften.”

Onze activiteiten zijn gericht op het verbeteren van de naleving van de belastingwetgeving (belastinggedrag/compliance) om hierdoor de belastingopbrengsten te verhogen. Bij uitoefening van ons vak, gericht op de realisatie van onze visie en missie, dienen onze kernwaarden als uitgangspunt.

De SBAB leidt zijn medewerkers zodanig op dat ze de adequate bagage hebben om controles uit te voeren en compliance te verhogen. Hieruit vloeit vanzelfsprekend professionele en capabele professionals die in elk stadium van hun carrière een bijdrage blijven leveren aan de gemeenschap.

VISIE

Per 2026 streeft de SBAB ernaar om als een belastingpartner de meest innovatieve en gedigitaliseerde belastingorganisatie te zijn, die zorg draagt voor een hogere belasting compliance om fiscale verplichtingen na te komen op een innovatieve en geautomatiseerde wijze.

Deskundigheid en ervaring

Onze visie kan alleen behaald worden als deze wordt bijgestaan door de deskundigheid van onze medewerkers. De deskundigheid binnen de organisatie is gewaarborgd door de achtergrond van het bestuur, de directie en het personeel. De basis van de deskundigheid is gelegd door onder meer de opleiding tot Registeraccountant (RA), Accountant-administratieconsulent (AA), diverse juridische opleidingen, de opleiding tot adjunct-accountant, de praktijkstage en de permanente educatie die het personeel moet volgen. Daarnaast zorgen de jarenlange ervaring en toewijding van de directie voor de nodige stabiliteit binnen de dynamische omgeving.

DOELSTELLINGEN

De doelstelling van de SBAB is verhoging, stabilisatie en optimalisatie van de belastingopbrengsten voor het Land Curaçao. De hoogte van de belastingopbrengsten hangt echter af van de ontwikkelingen in de maatschappij, de belastingwetgeving en de randvoorwaarden voor een adequaat functionerende SBAB.

SBAB NIEUWS

SBAB overhandigt jaarverslag aan Minister

Op 29 juni 2023 juli heeft De Stichting Belastingaccountantsbureau haar jaarverslag over...
meer info

De SBAB gaat weer van start met haar gameshow!

Op zaterdag 17 juni 2023 gaat de Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB) weer van...
meer info