Maatschappelijke verantwoordelijkheid

Belastingen, bijdragen, accijnzen et cetera zijn een aantal van de belangrijkste bronnen van inkomsten van het Land Curaçao om aan haar verplichtingen te voldoen. De SBAB is zich als onderdeel van de Belastingdienst Curaçao heel erg bewust van haar taak als controleorgaan in de keten van heffing en inning van belastingen en ook de verplichting om ervoor te zorgen dat het goed verloopt. De SBAB neemt haar taak serieus en maakt bij de uitvoering van de werkzaamheden binnen de aangegeven wettelijke kaders keuzes op basis van een verantwoorde en logische beredenering. Rekening houdend met de bevoegdheden waarin de werkzaamheden verricht moeten worden, gaat de SBAB met zorg, toewijding en verantwoordelijk te werk zonder oog te verliezen voor de menselijke aspecten. De verantwoordelijkheid is zowel intern als extern van toepassing. Intern kunnen onze medewerkers worden aangesproken op de uitvoering van hun taken. Extern kan de SBAB naast de ketenpartners ook worden aangesproken door derden op haar handelen. Dit wordt allemaal meegenomen bij de evaluatie in een poging tot het continu verbeteren en vernieuwen van de organisatie.

SBAB NIEUWS

SBAB overhandigt jaarverslag aan Minister

Op 29 juni 2023 juli heeft De Stichting Belastingaccountantsbureau haar jaarverslag over...
meer info

De SBAB gaat weer van start met haar gameshow!

Op zaterdag 17 juni 2023 gaat de Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB) weer van...
meer info