Kerntaken

De Stichting BAB heeft de volgende taken:

  1. Op verzoek van binnen Curaçao gevestigde publiekrechtelijke instellingen en instanties onderzoeken instellen op het gebied van alle belastingen, heffingen en fiscale zaken;
  2. Op verzoek van het Openbaar Ministerie of bij constatering van belastingfraude opsporingsonderzoeken verrichten, indien de SBAB wettelijk bevoegd is dit onderzoek uit te voeren;
  3. Het verrichten van onderzoeken op het gebied van financiële zaken in opdracht van de in lid 1 genoemde instellingen en instanties.

De SBAB zorgt voor verbetering van de belasting compliance van alle ondernemingen in Curaçao en heeft hierin verschillende verantwoordelijkheden:

  • Het instellen van boekonderzoeken op het gebied van alle lands- en eilandbelastingen;
  • Het instellen van boekenonderzoeken naar waardebepaling ten behoeve van de Douane Curaçao;
  • Het zuiveren van het ondernemersbestand van de Inspecties der Belastingen;
  • Het verrichten van inlichting- en opsporingsonderzoeken
  • Het verhogen van de belasting compliance door middel van het kasregistratieproject bij ondernemingen in Curaçao.

 

SBAB NIEUWS

SBAB overhandigt jaarverslag aan Minister

Op 29 juni 2023 juli heeft De Stichting Belastingaccountantsbureau haar jaarverslag over...
meer info

De SBAB gaat weer van start met haar gameshow!

Op zaterdag 17 juni 2023 gaat de Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB) weer van...
meer info