Op zaterdag 17 juni 2023 gaat de Stichting Belastingaccountantsbureau (SBAB) weer van start met de spelshow ‘BO FAKTURA… Pidié! …Dun’é!’ en de activiteiten rondom de spelshow. De activiteiten en de spelshow waren voor het eerste geïntroduceerd door de SBAB en het Ministerie van Financiën in het jaar 2011. Dit om inwoners te stimuleren om hun kassabon, voorzien van het fiscaal logo, te eisen bij de aankoop van goederen en diensten. Op die manier kunnen inwoners de overheid helpen om ondernemers, die (nog) geen fiscale- kassa’s en/of printers gebruiken of geen kassabon afgeven bij verkoop, te controleren.

De overheid lijdt jaarlijks verlies op haar belastinginkomsten. Dit vanwege ondernemers die geen gebruik maken van de (SBAB) fiscale- kassa’s of printers of fiscale software en hierdoor de omzet niet registreren. Sommige ondernemers willen geen kassabon afgeven aan hun klanten. De SBAB heeft een team dat zich specifiek bezig houdt met het verrichten van waarnemingen te plaatste (WTP’s) bij bedrijven ter controle of deze (SBAB) fiscale- kassa’s of printers gebruiken en/of de verkopen op de fiscale kassa worden geregistreerd, echter het is onmogelijk om de meer dan zestienduizend bedrijven binnen een aantal maanden te controleren. Na een aantal maanden bij het steekproefsgewijs controleren van bedrijven waarbij al WTP’s hebben plaatsgevonden, blijkt dat deze weer in hun oude werkwijze zijn teruggevallen. Er dient een constante prikkeling te zijn om dit te voorkomen. De ervaring wijst dat het door de consument telkens vragen naar de kassabon een goede prikkeling is.

Nieuw dit keer is dat de SBAB ook een telefoonnummer heeft geïntroduceerd waar inwoners kunnen bellen of een whatsapp kunnen sturen op het moment dat ze geen kassabon ontvangen bij een bedrijf of als een ondernemer weigert een kassabon af te geven. Het telefoonnummer is 734 2400.

De bedrijven zijn in vijf categorieën ingedeeld. Van elk categorie kiest de SBAB vijf deelnemers die kans maken om prijzen te winnen tijdens de spelshow die via zowel TeleCuraçao als TV-Direct zal worden uitgezonden.

Inwoners kunnen deelnemen aan de spelshow door hun persoonsgegevens in te vullen op de officiële kassabon met het fiscaal logo. De gegevens die door de inwoners dienen te worden ingevuld zijn:

  • naam en voornaam;
  • adres;
  • telefoonnummer(s); en
  • ID-nummer van de persoon.

De factuur kan in de bussen van ‘BO FAKTURA’ worden gedeponeerd bij Postkantoor Otrobanda, Postkantoor Punda en bij het kantoor van de SBAB te Regentesselaan Groot Kwartier. De facturen zonder logo kunnen in vak 1 worden gedeponeerd.

Op zaterdag 17 juni 2023 vindt de eerste activiteit plaats in de buurt waar het wiel die week gedraaid gaat worden. De eerste spelshow is op zondag 18 juni 2023. De spelshow vindt telkens in een andere buurt plaats. De SBAB zal in het kader van deze campagne verschillende incentives en nader informatie hieromtrent geven.

Hierbij een oproep aan alle inwoners om hun kassabon op te vragen en deze te deponeren in de bussen van ‘BO FAKTURA’. Voor meer informatie over deze campagne kan de Facebook pagina van ‘BO FAKTURA… Pidié! …Dun’é!’ en alle overige media worden geraadpleegd.