Veel gestelde vragen (FAQ)

Veel gestelde vragen (FAQ)

ALGEMENE VEEL GESTELDE VRAGEN

1. Hoe vaak moet de Belastingplichtige aangifte doen?

Nee, dit is niet mogelijk. Uw CRIB nummer is uniek en alleen gekoppeld aan een belastingplichtige. U kunt over meerdere bedrijven beschikken maar u krijgt nog steeds een uniek CRIB nummer toegekend.

2. Wat is een CRIB nummer?

Nee, dit is niet mogelijk. Uw CRIB nummer is uniek en alleen gekoppeld aan een belastingplichtige. U kunt over meerdere bedrijven beschikken maar u krijgt nog steeds een uniek CRIB nummer toegekend.

KASSAREGISTER VEEL GESTELDE VRAGEN

1. Waarom moet ik een fiscaal printer/kasregister gebruiken?

Het voornaamste doel van het verplicht gebruik van een fiscaal kasregistratiesysteem is een betere en volledige vastlegging van de omzet. Dit moet leiden tot efficiëntere en effectievere uitvoering van de controle door de Belastingdienst. De invoering van een fiscaal kasregistratiesysteem moet het (bewust dan wel onbewust) onvolledig aangeven van de behaalde omzet tegengaan en zal naar verwachting een positief resultaat hebben op de belastingopbrengsten.

2. Wat is het verschil tussen een fiscaal printer/kasregister en een niet fiscaal printer/kasregister?

Het belangrijkste verschil tussen een fiscaal printer/kasregister en een normaal printer/kasregister is dat het fiscaal printer/kasregister een verzegeld fiscaal geheugen bevat. Het fiscaal geheugen is bij voorkeur ingebouwd met een epoxy hars of vergelijkbare kunststof, dat niet mechanisch, chemisch, elektromagnetisch of fysiek verwijderd kan worden uit het moederbord zonder onherstelbare schade aan het systeem aan te brengen. Het fiscaal geheugen registreert alle handelingen en kan niet gewist worden. De informatie die opgeslagen is op het geheugen kan alleen gelezen worden.

 

3. Kan ik mijn eigen printer/kasregister fiscaliseren?

Dit is mogelijk maar is echter afhankelijk van het model van uw systeem en dient met de leverancier bepaald te worden. Hieraan zijn natuurlijk wel kosten verbonden die betrekking hebben op het kopen van het systeem en eventueel het inschakelen van buitenlandse bedrijven/ personen om het systeem te fiscaliseren.

 

4. Wat betekent fiscaliseren?

Fiscaliseren is het kwalificeren van een systeem volgens de wettelijke vereisten.

 

5. Wat betekent certificeren?

Indien u een fiscaal kasregistratiesysteem en/of software heeft, zal het systeem door SBAB gecontroleerd worden. Dit houdt in dat het systeem een aantal testen met succes moet doorlopen. Indien het systeem aan alle eisen voldoet, wordt door middel van een beschikking het systeem goedgekeurd door SBAB. Het systeem kan vervolgens gebruikt worden als een gecertificeerde fiscaal kasregistratiesysteem/software.

 

6. Wie moet een printer/kasregister certificeren?

De leverancier fiscaliseert het systeem/software en dient bij SBAB een verzoek in om het systeem/software te certificeren.

 

7. Waar kan ik de vereisten waaraan mijn kasregistratiesysteem/software moet voldoen vinden?

Dit kan je per mail aanvragen op fiscalpro@sbab.cw

 

8. Als ik een fiscaal printer aanschaf, kan ik mijn huidige POS-software gebruiken?

Nee, uw huidige software moet kunnen communiceren met een fiscale printer. Om dit te kunnen realiseren dient ook uw software gefiscaliseerd en gecertificeerd te worden.

 

9. Wat moet ik doen als mijn leverancier van mijn printer/POS software/Kasregister in het buitenland is?

U dient in contact te komen met uw leverancier om de mogelijkheden op basis van de vereisten met hen te bespreken.

 

10. Wat gebeurd er in het geval dat mijn leverancier mijn systeem niet kan fiscaliseren?

In dat geval dient u een systeem aan te schaffen die wel gefiscaliseerd kan worden.

 

11. Heeft SBAB fiscale printers/kasregisters te koop of in bruikleen?

SBAB verkoopt geen printers/kasregisters. SBAB heeft een aantal kasregisters ( Quorion QMP50) en een aantal printers (Epson TM88 IV) die in bruikleen worden gegeven. Momenteel heeft SBAB geen kasregisters meer beschikbaar. SBAB heeft nog enkele fiscale printers in voorraad.

 

12. Hoe kan ik in aanmerking komen voor een kasregister/fiscale printer in bruikleen?

SBAB heeft geen kasregisters meer in voorraad. Om in aanmerking te kunnen komen voor een fiscale printer in bruikleen dient belastingplichtige aan de volgende eisen te voldoen:

  1. Belastingplichtige is kasregistratieplichtige;
  2. Belastingplichtige heeft een jaarlijkse omzet van minimaal Naf. 100.000;
  3. Belastingplichtige voldoet aan haar fiscale verplichtingen voor de OB;
  4. Belastingplichtige heeft een gecertificeerde POS-software.

 

13. Als ik een fiscaal kasregistratiesysteem gebruik, kan SBAB de informatie gelijk uit mijn kasregistratiesysteem halen?

De informatie kan door een medewerker van de SBAB uit het kasregistratiesysteem gelezen worden.

14. Wat voor invloed heeft een fiscaal kasregistratiesysteem op mijn administratie?

Een fiscaal kasregistratiesysteem heeft geen invloed op uw administratie.

15. Kunnen alle gecertificeerde printers communiceren met een gecertificeerde software?

Op een fiscale printer draait een firmware (besturingsysteem) die met commando's wordt aangestuurd. De commando's verschillen per merk/model van printer. De software moet aangepast worden om deze commando's naar de printer te kunnen sturen om de gewenste fiscale documenten uit te printen. Aangezien de commando's/firmware per merk/model variëren, moeten in de software aanpassingen per firmware worden gedaan.

16. Wat moet ik doen als mijn huidige systeem in de ‘cloud’ is?

De ondernemer die gebruik maakt van een POS in de Cloud, moet contact opnemen met de leverancier van de software om een stuk programma te laten ontwikkelen die ervoor zorgt dat de ondernemer vanuit de Cloud op de fiscale printer kan printen. Een POS systeem kan pas communiceren met een fiscale printer als de commando’s die de printer accepteert verwerkt zijn in het POS systeem. Deze commando’s moeten dan vanuit de Cloud, via de router, naar de fiscale printer worden gestuurd voor ALLE verkooptransacties, waaronder ook retour (creditnota’s). Een bewijs van een verkooptransactie mag niet op een normale printer worden afgedrukt, dit moet op een fiscale printer geschieden

17. Wat gebeurd er in het geval dat mijn kasregistratiesysteem die ik in bruikleen heb gekregen gestolen word?

U moet dit melden bij de Politie. Een kopie van de aangifte dient u bij SBAB in te leveren. Indien wij meer kasregistratiesystemen in voorraad hebben, kan u (rekening houdend met uw contract) in aanmerking komen voor een nieuw kasregistratiesysteem.

18. Wat moet ik doen in het geval dat mijn leverancier niet per 1 oktober 2014 mijn kasregistratiesysteem kan fiscaliseren?

U kunt een verzoek tot uitstel indienen bij SBAB. In uw verzoek dient u met bewijzen te onderbouwen dat u de vastgestelde termijn niet kan halen.

19. Waar kan ik gecertificeerde kasregistratiesystemen/software aanschaffen?

Alle toegelaten kasregistratiesystemen en software worden door SBAB opgenomen op een overzichtsregister. Dit register is bij SBAB beschikbaar en wordt regelmatig in de krant gepubliceerd. U kunt om een kopie van dit overzicht verzoeken via ons e-mail adres fiscalpro@sbab.cw.